Trực tiếp: Vang mãi Giai điệu Tổ Quốc 2019 - Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trực tiếp: Vang mãi Giai điệu Tổ Quốc 2019 - Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào lúc 20h00 ngày 05/01/2019 từ Nhà hát lớn Hà Nội

Kênh live khác