Những người lưu giữ hoa văn Đại Việt

Dự án “Hoa văn Đại Việt” sưu tầm, xuất bản và cung cấp hoa văn cổ Việt Nam dưới dạng số hóa do những bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống thực hiện

Ngày xuất bản: 18/02/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: vtv - Đài truyền hình Việt Nam/Chương trình S Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN