Số hóa di sản Việt bằng công nghệ 3D

Công ty Holomia đã Ứng dụng công nghệ quét 3D để bảo tồn những công trình kiến trúc, lịch sử của Việt Nam cho các thế hệ mai sau

Ngày xuất bản: 15/08/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN