Lý thú tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ

Nói đến tranh dân gian, không ai không biết tranh Đông Hồ. Cùng tìm hiểu nguồn gốc di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia này. Cùng tìm hiểu nguồn gốc di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia này.

Ngày xuất bản: 07/07/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN