Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 lần thứ nhất.

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 lần thứ nhất

Ngày xuất bản: 15/07/2017

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL

VIDEO LIÊN QUAN