Nhà sàn Bác Hồ - Biểu tượng cao đẹp của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh

Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - một địa chỉ đỏ cách mạng, không chỉ có dấu ấn lịch sử liên quan mật thiết đến 11 năm cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng của tư tưởng và phong cách đạo đức của Ng

Ngày xuất bản: 09/09/2019

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN