Thủy điện Sơn La - công trình của những kỷ lục

(Tổ Quốc) - Thủy điện Sơn La là 1 trong 5 nhà máy thủy điện lớn nhất trên lưu vực Sông Đà, với 3 nhiệm vụ chính là cung cấp điện năng, điều tiết lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa khô và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Công trình Nhà máy thủy

Ngày xuất bản: 02/09/2019

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Thực hiện: Thu Mai, Việt Hùng

VIDEO LIÊN QUAN