Nhà tù Sơn La - Nơi ghi dấu ý chí cách mạng kiên cường

(Tổ Quốc) - Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908. Nơi đây đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, là trường học cách mạng, nơi ươm mầm "hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam. Năm 1962, Nhà tù Sơn La được xếp hạng Di tích Quốc gia. Ngày 31/12

Ngày xuất bản: 30/08/2019

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Thực hiện: Thu Mai, Việt Hùng

VIDEO LIÊN QUAN