Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, t

Ngày xuất bản: 20/08/2019

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN