Trống đồng: Bảo vật quốc gia Thăng Long – Hà Nội

Trong nhóm bảo vật quốc gia Thăng Long – Hà Nội, có 12 hiện vật và nhóm hiện vật trải dài từ thời văn hóa Đông Sơn tới thời nhà Nguyễn, nổi bật là trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ.

Ngày xuất bản: 22/08/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN