Bản tin Truyền hình số 102: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vi phạm thực hành tín ngưỡng, truyền bá mê tín dị đoan

(Tổ quốc) - Đẩy mạnh tuyên truyền, chống mê tín dị đoan, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải gửi lời khen ngợi, thưởng nóng chiến thắng của ĐT Việt Nam, Lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Bùng nổ khách Thái L

Ngày xuất bản: 10/06/2019

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Ban sản xuất Truyền hình

VIDEO LIÊN QUAN