Đưa Hát Xoan trở thành "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại"

6 năm trước, Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO đưa vào danh sách các di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Giờ đây, các nghệ nhân cao niên, những người có công phục dựng và trao truyền hát Xoan, đã phần nào an tâm vào thế hệ kế cận.

Ngày xuất bản: 27/11/2017

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Đài truyền hình Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN