Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn từ tranh cổ động

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và hướng tới kỉ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2019). Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng mỹ thuật Vi

Ngày xuất bản: 27/05/2019

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Văn hóa - Du lịch TV

VIDEO LIÊN QUAN