Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực 07/05/2019

Cùng trở về với những khoảng khắc lịch sử ở Điện Biên Phủ 65 năm trước, từ ngày 13/3 đến ngày 07/5/1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng

Ngày xuất bản: 07/05/2019

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN