Đại học Văn hóa Hà Nội - Hành trình 60 năm hội tụ và lan tỏa

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày xuất bản: 03/04/2019

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN