Bảo tồn chèo tàu Tổng Gối

Hát chèo tàu Tổng Gối được coi là nghệ thuật "đặc sản" của 4 thôn thuộc xã Tân Hội (Đan Phượng). Để bảo tồn chèo tàu Tổng Gối, người dân Đan Phượng đã có nhiều phương pháp để truyền lại các thế hệ sau.

Ngày xuất bản: 03/04/2019

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN