Đặc sắc lễ khai hội đền Thanh Liệt 2019

Lễ hội đền Thanh Liệt được tổ chức hàng năm vào các ngày 5 và 6 tháng Hai âm lịch nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Ngày xuất bản: 13/03/2019

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN