Thượng Đỉnh Mỹ-Triều: Cơ Hội Để Quảng Bá Hình Ảnh Việt Nam

Sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam) là một sự kiện quan trọng về chính trị và ngoại giao. Sự kiện này cũng góp phần thu hút thêm khách du lịch tới Việt Nam.

Ngày xuất bản: 01/03/2019

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Vietnam Plus

VIDEO LIÊN QUAN