Quảng bá du lịch Đà Nẵng nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Video quảng bá du lịch Đà Nẵng nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày xuất bản: 21/11/2017

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Nguồn: Sở Du lịch Đà Nẵng

VIDEO LIÊN QUAN