Phạm Hậu: bậc thầy về hội họa sơn mài Việt

Sách “Sơn mài Phạm Hậu” phác họa cuộc đời sự nghiệp cố họa sĩ Phạm Hậu, bậc thầy về hội họa sơn mài, người đầu tiên đặt nền móng cho nền mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Ngày xuất bản: 07/11/2017

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN