Giá trị hiện vật khảo cổ ở Hoàng Thành Thăng Long

Được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới từ năm 2010, Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam với nhiều hiện vật khảo cổ giá trị.

Ngày xuất bản: 27/12/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN