Điện Kính Thiên – trung tâm nội thành Thăng Long

Điện Kính Thiên - cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự.

Ngày xuất bản: 21/12/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: TNR -Đài Truyền hình Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN