Hành trình phục dựng linh vật Việt

Quyết tâm đẩy lùi, loại bỏ những linh vật ngoại lai không phù hợp và thay thế là những linh vật Việt, Nguyễn Văn Vũ cùng các cộng sự đã phải ngày đêm nghiên cứu, mô phỏng và phục dựng lại các mẫu nghê Việt.

Ngày xuất bản: 17/12/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN