Đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề

Du lịch làng nghề truyền thống ngày càng hấp dẫn du khách và đang là một hướng phát triển du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với hơn 1.300 làng nghề, chiếm gần 65% số làng nghề của cả nước, Hà Nội đã và đang xây dựng các sản phẩm du lịch làng nghề v

Ngày xuất bản: 19/12/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Đài Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN