Tìm giải pháp thay đổi hoạt động thư viện đáp ứng với tình hình mới

(Tổ Quốc) - Việc củng cố và phát triển hệ thống thư viện là một nhiệm vụ quan trọng được khẳng định trong văn kiện của Đảng và các chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra ngày một mạnh mẽ rộng khắp đã tạo ra thời cơ nhưng cũn

Ngày xuất bản: 10/12/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Thế Công, Việt Hùng

VIDEO LIÊN QUAN