Gắn bảo tồn nghệ thuật Bài chòi với hoạt động du lịch

Nghệ thuật Bài chòi ở thành phố Đà Nẵng là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo và không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, dịp lễ hội, trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng địa phương

Ngày xuất bản: 30/11/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN