Kiến trúc đình, chùa Việt qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích

Viện Bảo tồn Di tích ra mắt hai cuốn sách với tiêu đề 'Kiến trúc đình làng Việt qua tư liệu viện Bảo tồn di tích' (tập 2) và 'Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích' (tập 2) do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phát hành.

Ngày xuất bản: 29/11/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN