Mở cửa trở lại khu trưng bày cổ vật Chàm

Sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã mở cửa trở lại Khu Cổ vật Chàm

Ngày xuất bản: 27/11/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: VTC10

VIDEO LIÊN QUAN