Kỷ lục màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam

Một kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập vào chiều 18/11. Trong thời gian 5 phút, đồng thời tại 4 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 7.000 học sinh và sinh việc của tổ chức giáo dục FPT đã đồng diễn kỹ thuật căn bản của môn võ VOV

Ngày xuất bản: 19/11/2018

Chuyên mục: Thể thao

Nguồn tin: Đài Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN