Thờ thánh sư trong tâm thức người Việt

Thờ cúng tổ nghề nghiệp là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề cho người dân, thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo” đối với vị khai Sư. Tổ nghề còn gọi là Tổ sư, Thánh sư, Nghệ sư

Ngày xuất bản: 16/12/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: NetViet

VIDEO LIÊN QUAN