Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

Với chủ đề "Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước", từ ngày 2 - 4/11, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày xuất bản: 05/11/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Đài Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN