Rà soát lại các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch bằng vốn vay ODA

Ngày xuất bản: 05/11/2018

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Toquoctv ( Đình Đạt - Nhị Xuân )

VIDEO LIÊN QUAN