Gấp rút chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2019

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân về sự phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững. ..

Ngày xuất bản: 21/10/2018

Chuyên mục: Du lịch

Nguồn tin: Toquoctv ( Thế Công - Đình Đạt)

VIDEO LIÊN QUAN