Độc đáo đám cưới của người Dao Đỏ

Lễ cưới là một trong những nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của người Dao đỏ, trong đó chứa đựng những giá trị về văn hoá, lịch sử, cần được bảo tồn và phát huy...

Ngày xuất bản: 12/10/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Truyền hình SVtv

VIDEO LIÊN QUAN