Gia huấn: Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt

Gia huấn là những lời dạy bảo con cháu trong nhà về vấn đề tu nhân sống cho phải đạo làm người. Nó không chỉ là những chỉ bảo bình thường như chào thưa cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, đi đứng, ăn uống trong nhà, đối xử với ông bà, anh chị em…

Ngày xuất bản: 06/10/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Netviet

VIDEO LIÊN QUAN