Đặc sắc văn hóa tín ngưỡng trong lễ mừng thọ và giải hạn của người Dao đỏ

Những nét độc đáo, nguyên sơ của lễ mừng thọ và giải hạn của người Dao đỏ. Nghi lễ được thực hiện trang trọng và tôn nghiêm mang bản sắc văn hóa tín ngưỡng của người Dao. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa được người Dao đỏ gìn giữ, lưu truyền ..

Ngày xuất bản: 08/11/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Netviet

VIDEO LIÊN QUAN