Độc đáo hát Dô xứ Đoài

Hội Dô là một lễ hội lớn trong vùng xứ Đoài với nhiều nghi thức độc đáo. Trong ngày hội có tế lễ, rước kiệu, các trò chơi dân gian nhưng nổi bật nhất vẫn là phần ca hát các làn điệu Dô...

Ngày xuất bản: 25/09/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Netviet

VIDEO LIÊN QUAN