Nghi lễ nông nghiệp trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Tây nguyên

Sống gần gũi với thiên nhiên, trong quá khứ nhiều tộc người gần như phụ thuộc vào sự màu mỡ của mẹ thiên nhiên ban tặng. Chính vì vậy, nghi lễ nông nghiệp đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống tín ngưỡng.

Ngày xuất bản: 26/09/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Netviet

VIDEO LIÊN QUAN