Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình và đền Hào Nam

Đình Hào Nam thờ hai vị thành hoàng Linh Lang đại vương và Hoàng Phúc Trung, bên cạnh là đền thờ Thủy Tinh công chúa. Đình và đền Hào Nam được xếp hạng Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia (năm 1994)

Ngày xuất bản: 22/09/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Đài Truyền hình Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN