Độc đáo lễ hội Thuỷ tổ quan họ làng Viêm Xá, Bắc Ninh

Trong số các lễ hội diễn ra trên quê hương Quan họ, nổi bật nhất phải kể đến lễ hội Vua Bà tại thôn Viêm Xá (tên Nôm là làng Diềm – xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh ngày nay). Đây là một trong bốn tiết lệ truyền thống của làng (*)

Ngày xuất bản: 01/10/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Netviet

VIDEO LIÊN QUAN