Thủ tướng dự hội nghị bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững.

Ngày xuất bản: 30/07/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Tổ quốc TV

VIDEO LIÊN QUAN