Bản tin Truyền hình: Bộ VHTTDL đạt kết quả vượt bậc về ứng dụng CNTT

Hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Bộ VHTTDL đạt kết quả vượt bậc về ứng dụng CNTT, Đổi mới vấn đề đặt hàng để tạo ra những tác phẩm có giá trị... là những tin tức nổi bật của Bản tin tuần này.

Ngày xuất bản: 11/06/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Tổ quốc TV

VIDEO LIÊN QUAN