Thật tự hào, chúng tôi là Người Việt Nam..!!

Hôm nay, Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã hoàn thành được ước nguyện..! Khi đứng trên sân khấu hai từ Việt Nam đã giúp chúng tôi quên đi sợ hãi, quên đi bản thân mình, chúng tôi đã cùng nhau bước đi trên một con sóng lớn và chúng tôi đã vượt qua bằng chính nghị lực

Ngày xuất bản: 04/06/2018

Chuyên mục: Văn hóa

Nguồn tin: Tuổi trẻ

VIDEO LIÊN QUAN