Bản tin Truyền hình: Bộ VHTTDL vào cuộc quyết liệt vụ tàu du lịch Hoàng Phương

(Tổ Quốc)-Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 14 dự kiến thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT sửa đổi; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch...

Ngày xuất bản: 29/05/2018

Chuyên mục: Tin tức

Nguồn tin: Tổ quốc TV

VIDEO LIÊN QUAN